Du anmäler till en kurs genom ett formulär, där du får en bekräftelse via e-post att du har kommit med.

Lindas hunderi & hundhall förbehåller sig rätten att ställa in kurser vid för få anmälningar.

Betalning När din anmälan är bekräftad får du i samband med detta betalningsinformation. Kom ihåg att skriva namn och vilken kurs det gäller när du betalar

Allmänna bestämmelser

Återbud: Kursanmälan är bindande. Avgiften återbetalas inte. Enligt gällande svensk lag om ångerrätt för varor och tjänster beställda på nätet har du fjorton dagars ångerrätt vid anmälan. Detta förutsatt att du inte har påbörjat kursen.

Blir du eller din hund sjuk eller skadad betalas 80% av den avgiften tillbaka vid uppvisande av intyg av läkare/veterinär. Detta gäller kurser/läger där Linda Jönsson är instruktör.

Vid kurs/läger med inbjuden extern instruktör (alltså annan instruktör än Linda Jönsson) återbetalas inte avgiften. Finns reserver tillfrågar Linda dessa, annars måste du själv fixa en ersättare till kursen/lägret.

Inställd kurs: Vid inställd kurs av arrangören återbetalas hela avgiften till dig. Ingen administrationsavgift dras då.

Vaccinering & försäkring: Du har din hund vaccinerad enligt Svenska Kennelklubbens förskrifter och vi rekommenderar även att du har din hund försäkrad.

Löptikar: Du är välkommen med din löptik på kurs de sju första dagarna. Du måste ha tikskydd på inomhus. Efter dag sju kommer din tik i höglöp och det är då bättre för allas skull om den lämnas hemma. Du är i så fall välkommen att delta utan hund, vilket kan vara nog så lärorikt ibland.

Force majeure: Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om arrangemanget blivit inställt på grund av force majeure. Lindas hunderi & hundhall svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som orsakats på grund av icke genomfört evenemang.